Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov).

 

Všetky údaje získané od zákazníkov používame výhradne pre vnútornú potrebu a neposkytujeme ich tretím osobám. Výnimku predstavujú spoločnosti zabezpečujúce prepravu alebo platobný styk, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové vybavenie objednávky. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladáme s osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov.